Δημοσιεύσεις

Η καλή υγεία είναι μία κορώνα στο κεφάλι των υγιών,
που μόνο αυτοί που είναι άρρωστοι μπορούν να δουν 

- Αραβική παροιμία - 

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να διαβάζετε διάφορα πληροφοριακά άρθρα με κλινικές περιπτώσεις που αφορούν την ορθοπαιδική χειρουργική και γενικά τις αθλητικές κακώσεις και την αντιμετώπισή τους. 

My Blog