Χειρουργική Αθλητικών Κακώσεων: Επίκαιρη και Απαιτητική

Η άθληση με ερασιτεχνική ή επαγγελματική μορφή, απασχολεί τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δραστηριότητες μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, ατομικά σπόρ, αθλητικές δραστηριότητες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο.
Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι παράλληλα αυξάνεται και το ποσοστό των Αθλητικών Κακώσεων. Το ποσοστό αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αν συνυπολογίσουμε και παρόμοιες ή ταυτόσημες επαγγελματικές κακώσεις που δεν γίνονται σε χώρους άθλησης, χρειάζονται, όμως, την ίδια αντιμετώπιση.
Κακώσεις συνδέσμων, μηνίσκων, διαστρέμματα, εξαρθρήματα, μυϊκές θλάσεις, τενοντίτιδες από υπέρχρηση, κατάγματα κόπωσης, βλάβες του αρθρικού χόνδρου, σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων, κακώσεις της σπονδυλικής στήλης κ.τ.λ. είναι μερικές από τις πλέον συχνές καταστάσεις, που ανήκουν σ' αυτή τη μεγάλη κατηγορία των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
Οι κακώσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται συντηρητικά ή χειρουργικά, ανάλογα με τις ενδείξεις, από ειδικούς Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς, που εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι εξειδικευμένοι στην Αρθροσκοπική Χειρουργική. Η εξειδίκευση στον τομέα της Αρθροσκοπικής Χειρουργικής είναι πλέον απολύτως απαραίτητη για τους Χειρουργούς Αθλητικών Κακώσεων. Και αυτό γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κακώσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά σε λιγότερο χρόνο, με μικρότερες τομές, μικρότερη ¨κακοποίηση¨ των ιστών, λιγότερες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις και συνήθως μικρότερο χρόνο αποκατάστασης.
Η χειρουργική των μηνίσκων, η πλαστική αποκατάσταση των χιαστών συνδέσμων του γόνατος, η αποκατάσταση ασταθειών της επιγονατίδας, η οστεοσύνθεση ενδαρθρικών οστεοχόνδρινων καταγμάτων, η αποκατάσταση συνδεσμοθυλακικών ασταθειών και τενόντιων ρήξεων του ώμου, η αφαίρεση ελεύθερων τεμαχίων από διάφορες αρθρώσεις, η ενδοσκοπική αποσυμπίεση περιφερικών νεύρων, η ενδοσκοπική δισκεκτομή, η ενδοσκοπική συρραφή τενόντων, η αποκατάσταση ενδαρθρικών χόνδρινων βλαβών κ.ά. είναι τα σημαντικότερα παραδείγματα αρθροσκοπικής αποκατάστασης με σημαντικά οφέλη για τη μετεγχειρητική εξέλιξη των ασθενών.
Μια κατηγορία κακώσεων, που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, είναι οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου είτε μεμονωμένες είτε σε συνδυασμό με άλλες κακώσεις. Η αντιμετώπιση των βλαβών αυτών είναι πολύ σημαντική για την πλήρη αποκατάσταση του ασθενή σε βάθος χρόνου. Δυστυχώς, σημαντικές χόνδρινες βλάβες δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα ή δεν αντιμετωπίζονται σωστά και αποτελεσματικά κυρίως αν συνυπάρχουν άλλα, φαινομενικά, σοβαρότερα προβλήματα. Η ελλιπής αντιμετώπιση, για παράδειγμα, μιας σοβαρής χόνδρινης βλάβης στο γόνατο θα έχει σίγουρα συνέπειες στο μέλλον ακόμα και αν έχουμε κάνει μια τέλεια πλαστική προσθίου χιαστού.
Ο χειρουργός λοιπόν θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις τεχνικές αποκατάστασης των χόνδρινων βλαβών από τις απλούστερες (shaving, εξάχνωση με ραδιοκύματα) μέχρι τις πλέον εξειδικευμένες (δημιουργία μικροκαταγμάτων, μεταμόσχευση αυτόλογου χόνδρου, μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων blocks, abrasion arthroplasty κ.ά.) καθώς και σωστά ενημερωμένος για το πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης, που θα συστήσει στον ασθενή.
Η Χειρουργική των Αθλητικών Κακώσεων και μαζί η Αρθροσκοπική Χειρουργική αποτελούν έναν ιδιαίτερο κλάδο της Ορθοπαιδικής, που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση, συνεχή ενημέρωση, συστηματική ενασχόληση και ιδιαίτερες δεξιότητες από το χειρουργό. Σωστή και έγκαιρη διάγνωση, άψογη χειρουργική αντιμετώπιση, συστηματική και επαρκής μετεγχειρητική αποκατάσταση, πλήρης και ειλικρινής ενημέρωση του ασθενή, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για το καλό αποτέλεσμα. Αποτελούν ταυτόχρονα και τις δικλείδες ασφαλείας ενάντια σε ¨μύθους¨ για express θεραπείες, παραπληροφόρηση και στρεβλώσεις, που πηγάζουν, κυρίως, από την τάση για εμπορευματοποίηση του Αθλητισμού και ότι σχετίζεται μαζί του.